A Touch of Zen

Taiwan 1971, 187', DCP, Mandarin/​d. Regie King Hu. Drehbuch King Hu, Songling Pu. Mit Feng Hsu, Chun Shih, Ying Bai, Roy Chiao, Ying-Chieh Han, Jui Wang.