• 2209_DieBalladeVonNarayama_01
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_02
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_03
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_04
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_05
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_06
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_07
  • 2209_DieBalladeVonNarayama_08
1/8
Die Ballade von Narayama – Narayama bushiko
1/8
Trailer

Die Ballade von Narayama – Narayama bushiko

Japan 1958, 98', DCP, Jap/​d/​f. Regie Keisuke Kinoshita. Drehbuch Keisuke Kinoshita, nach Geschichten von Shichiro Fukazawa. Mit Kinuyo Tanaka, Teiji Takahashi, Yuko Mochizuki, Danko Ichikawa, Seiji Miyaguchi.